Rozszerzona rzeczywistość – zarządzanie magazynem z systemem WMS

ExpertAR to innowacyjny w skali międzynarodowej system automatyzujący zarządzanie logistyką magazynową. System oparty jest o sieć urządzeń handsfree – terminale, okulary AR (rozszerzona rzeczywistość). Automatyzacja procesów logistycznych odbywa się z wykorzystaniem okularów rozszerzonej rzeczywistości, za pomocą których operator magazynowy będzie mógł optymalizować swoje procesy – przyjęcia towaru, przesunięcia magazynowe, wydania towaru. System wyposażono

w inteligentny mechanizm wewnętrznej geolokacji, za pomocą którego na okularach AR wyświetlają się informacje dotyczące lokalizacji poszczególnych zamówień/towarów. ExpertAR spowoduje eliminację dokumentów papierowych w procesach magazynowych, a także uwolni ręce operatora. Zastosowanie okularów AR znacznie uprości wyszukiwanie towarów na magazynie oraz będzie optymalizować operacje magazynowe poprzez mechanizmy, które wybiorą optymalną trasę, znajdą szukany asortyment. Ponadto system poprzez śledzenie zdarzeń rejestruje odchylenia od zaplanowanych procesów – braki magazynowe, niekompletne dostawy, itd.