Moduły

Moduł Identyfikacji służy do rozpoznawania i porównywania kształtów, towarów, wzorców, kodów 1D i QR, np. operator znajduje lokalizację towarów i spoglądając na opakowania opatrzone kodami, urządzenie rozszerzonej rzeczywistości sczytuje i rozpoznaje kolejno towary, głosowo i graficznie wskazuje kolejność towarów do podjęcia oraz ilość, którą należy pobrać, podaje informacje o zakończeniu wykonywania operacji.
– wyświetlanie zdjęcia towaru przy wydawaniu

Moduł Nawigacji wykorzystywany jest w systemie ExpertAR® do wskazywania aktualnego położenia operatora na terenie magazynu, w połączeniu z modułem WRP (wizualnej realizacji procesów) służy optymalizacji ruchu na magazynie, poprzez wskazywanie operatorowi terminala ExpertAR® lokalizacji na magazynie, w której musi dokonać operacji na zasobie.

Moduł Kontroli Jakości służy do wskazania operatorowi terminala, by przy wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości terminala ExpertAR® sprawdził zgodności wysyłanego/przyjmowanego towaru z cechami wyszczególnionymi na dokumencie magazynowym. W ramach kontroli jakości operator będzie miał do wykonania zdjęcia i/lub potwierdzenie głosowe sprawdzenia danej cechy towaru. W trakcie kontroli możliwe będzie zlecenie operatorowi umieszczenia lub sprawdzenia stanu znaczników:
• wskaźnika wstrząsu
• wskaźnika temperatury
• wskaźnika przechyłu

Moduł Wizualnej Realizacji Procesów (WRP) służy wskazywaniu etapów (elementów) procesów magazynowych, przy pomocy technik rozszerzonej rzeczywistości. Operator korzystający z urządzenia ExpertAR® ma możliwość znajdywania, rozpoznawania, kontrolowania, wydawania, przyjmowania, kompletowania zasobów na magazynie. Moduł nakazuje operatorowi konkretne ścieżki postępowania, np. weź wózek z paletą, podejdź do lokalizacji, sczytaj kod towaru, skontroluj jakość towaru, zapakuj towar na paletę, zawieź go do lokalizacji, rozpakuj, sczytaj kod lokalizacji. Proces realizowany jest w czasie rzeczywistym, kolejne kroki procesu dostosowywane są w sposób interaktywny w zależności od informacji zwrotnej dostarczanej systemowi przez operatora.

Moduł Synchronizacji systemu ExpertAR® umożliwia wymianę informacji między zasobami systemu ExpertAR®, a oprogramowaniem zewnętrznym. Rozwiązanie to umożliwia integrację własnego oprogramowania z mechanizmami serwisu modułu Synchronizacji systemu ExpertAR®. W ramach modułu Synchronizacji utworzone mechanizmy komunikacji umożliwiają wymianę danych poprzez procedury bazy MSSQL lub WebAPI systemu ExpertAR®. Oba mechanizmy mogą być wykorzystywane jako usługi sieciowe. Udostępniają one szereg metod, które odpowiadają najważniejszym funkcjom aplikacji, min. dodawaniu, aktualizacji, usuwaniu, synchronizacji z obiektami systemu ExpertAR®, takimi jak słowniki i dokumenty.

WebAPI systemu ExpertAR® jest usługą sieciowa opierająca swoje działanie na protokole SOAP, wykorzystującą język XML jako format tworzenia komunikatów oraz protokół RPC do ich przenoszenia pomiędzy klientem (aplikacją), a serwerem systemu ExpertAR®. Usługa jest zgodna z obecnie obowiązującymi standardami SOAP 1.1. Pełny opis usługi zdefiniowany jest za pomocą języka WSDL. Komunikacja z wykorzystaniem usługi WebAPI odbywa się poprzez zestawienie połączenia z usługą WebAPI, a następnie wymianę danych z bazą przejściową systemu ExpertAR® – moduł Synchronizacje. Tak przygotowane dane zostają zsynchronizowane z systemem ExpertAR® poprzez wywołanie odpowiedniej funkcji synchronizacji w usłudze WebAPI. Powoduje to wymianę danych pomiędzy bazą przejściową, a bazą systemu ExpertAR®.

Moduł Bezpieczeństwa służy monitorowaniu istotnych dla bezpieczeństwa operatora parametrów środowiska zewnętrznego i dzięki zapewnieniu odpowiedniego oprogramowania wyzwala komunikaty o zagrożeniach lub informuje innych operatorów działających w okolicy o wypadku. W ramach modułu bezpieczeństwa urządzenie standardowo wyposażone będzie w akcelerometr i żyroskop monitorujące położenie urządzenia oraz wstrząsy, jakim ono podlega. W razie zdefiniowanej przez klienta potrzeby, możliwe będzie doposażenie urządzenia rozszerzonej rzeczywistości ExpertAR® w dodatkowe czujniki monitorujące warunki środowiskowe, takie jak czujniki temperatury, wilgotności, gazów.
Moduł zawiera także elementy bezpieczeństwa przetwarzanych danych:
• Szyfrowanie danych uwierzytelniających użytkowników systemu.
• Bezpieczeństwo procedury logowania oraz uzyskiwane w ten sposób uprawnienia do różnych obszarów systemu.
• Uprawnienia do funkcji konfiguracyjnych systemu.
• Uprawnienia do funkcji zarządczych systemu.
• Zarządzanie operatorami w systemie ExpertAR® wraz z funkcją delegacji uprawnień przy pomocy profili.
• Nadawanie uprawnień do lokalizacji w panelu administracyjnym oraz realizacja tych uprawnień na terminalach ExpertAR® przez operatorów.
• Logowanie operacji wykonywanych przez operatorów
• Wykonywanie cyklicznej kopii bezpieczeństwa bazy danych i weryfikacja, czy można ją poprawnie odtworzyć

Moduł Integracji Zewnętrznej systemu ExpertAR® umożliwia wymianę informacji między zasobami systemu ExpertAR®, w ramach istniejących w nim komponentów to jest bazy danych, Panela Administratora, Terminala ExpertAR® – BoxAR, Okularów AR. Rozwiązanie to umożliwia integrację rozwiązań oprogramowania działającego na tych urządzeniach w różnych środowiskach z mechanizmami systemu ExpertAR® działającym na bazie danych systemu. W ramach modułu Integracji zewnętrznej utworzone mechanizmy komunikacji umożliwiają wymianę danych poprzez procedury dedykowanej bazy systemu ExpertAR® odpowiedzialnej za zestawianie bezpiecznych połączeń pomiędzy urządzeniami oraz następnie z wykorzystaniem tak zestawionej komunikacji wymiany danych z właściwą baz danych systemu ExpertAR®, która odpowiada za logikę biznesową rozwiązania. Obie bazy zawierają mechanizmy wykorzystujące usługi sieciowe do monitorowania obecności wszystkich elementów systemu ExpertAR® w sieci produkcyjnej WLAN. Udostępniają one szereg metod, które odpowiadają najważniejszym funkcjom aplikacji, min. dodawaniu, aktualizacji, usuwaniu, synchronizacji z obiektami systemu ExpertAR® takimi jak słowniki i dokumenty.

Moduł Zadań jest mechanizmem, który posłużyć ma do zarządzania pracą operatorów terminala ExpertAR®, umożliwiając kierownikowi magazynu bądź innej osobie zarządzającej uproszczone wydawanie poleceń operatorom i sterowanie ich działaniami. Jego zadaniem, zgodnie z przyjętymi założeniami, ma być usprawnienie organizacji pracy operatorów terminala ExpertAR®.
Wykorzystanie modułu zadań ExpertAR® może być podstawą do budowy całej logiki biznesowej instalacji systemu uruchomionej u klienta końcowego. Dzięki wprowadzonej w odpowiedni sposób konfiguracji można osiągnąć efekt, w którym każdy z operatorów będzie miał ściśle określoną listę czynności do wykonania. Po ich realizacji przydzielana mu będzie kolejna pula zadań. Wykorzystanie tych funkcji może być automatyczne (zadania przydzielane przez algorytm) bądź ręczne (administrator lub kierownik decyduje o tym, kto ma realizować konkretne dyspozycje).

Moduły zewnętrzne to wolne złącza w urządzeniu ExpertAR® umożliwiające rozszerzanie funkcjonalności urządzenia poprzez podłączenie urządzeń peryferyjnych. Zaprojektowane oprogramowanie rozszerzonej rzeczywistości informuje operatora o podłączeniu urządzenia i jego gotowości do pracy bez konieczności dodatkowej konfiguracji. Moduł umożliwia podłączenie:
– dodatkowego skanera
– drukarki ręcznej
– telefonu/smartfonu