BoxAR

BoxAR  jest peryferyjnym urządzeniem monitorującym systemu ExpertAR wyposażonym  w czujnik warunków zewnętrznych, np. temperatury, wilgotności oraz PowerBank. BoxAR jako urządzenie peryferyjne działa we współpracy z okularami rozszerzonej rzeczywistości (okulary AR), np. VuzixM300 wyposażonymi w oprogramowanie ExpertAr.apk. Warunkiem poprawnego działania BoxAR jest jego sparowanie z konkretną sesją operatora systemu ExpertAR pracującego na okularach AR. Obecnie urządzenie BoxAR obsługuje następujące czujniki: czujnik gazu LPG MQ-5, czujnik LPG, propanu i wodoru MQ-2, czujnik alkoholu.

MQ-3, czujnik jakości powietrza MQ-135, czujnik temperatury i wilgotności DHT11, czujnik temperatury DS18B20+, czujnik temperatury i wilgotności DHT22. Istnieje możliwość konfiguracji dowolnego czujnika działającego pod kontrolą Arduino. Obecnie BoxAR posiada standardowo zabudowane czujniki jakości powietrza MQ-135 oraz temperatury i wilgotności DHT11.  Zamontowane czujniki działają pod kontrolą Raspberry Pi Zero W wyposażonego  w WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy (BLE) oraz 40 gniazd GPIO – do których zalutowane są rekonfigurowane podłączenia do czujników. Raspberry Pi Zero W pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego RASPBIAN STRETCH LITE, na którym działa oprogramowanie BoxARWin. Oprogramowanie BoxARWin odpowiada za zbieranie danych  z czujników, łączenie się z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia VPN poprzez sieci WiFi, z bazą danych systemu ExpertAR w celu zapisywania danych pozyskiwanych z czujników na bazie. Urządzenie BoxAR zasilane jest z przez wymienialny PowerBank za pomocą złącza USB. Budowa BoxAR umożliwia podłączenie do niego okularów AR z którymi współpracuje w celu zapewnienia im zasilania z PowerBanku, umożliwia to wydłużenia czasu pracy okularów AR bez konieczności ich ładowania.